Ranking Radnych

Mamy przyjemność zaprezentować Ranking Radnych Gmin naszego okręgu wyborczego, czyli statystyczne zestawienie działalności każdego radnego w powiecie częstochowskim, myszkowskim, kłobuckim, lublinieckim oraz mieście Częstochowa, przygotowany przez stowarzyszenie KoLiber Częstochowa we współpracy z biurem poselskim Tomasza Jaskóły. 

Nasz projekt jest pierwszą taką inicjatywą o charakterze klasyfikującym, zrealizowaną na skalę powiatową. Został przygotowany z niecodzienną starannością, przy olbrzymim nakładzie pracy. Wszystkim zaangażowanym należą się ogromne podziękowania! Zwłaszcza za czas poświęcony w okresie wakacyjnym!
Sumaryczny, indywidualny wynik każdego radnego obliczony został na podstawie wnikliwej analizy protokołów z sesji rad gminy, w ściśle zestandaryzowanym okresie, identycznym dla każdego samorządu. Należy jednak nadmienić, iż do końcowego wyniku nie wliczają się protokoły z posiedzeń gminnych komisji. W statystykach nie figuruje również aktywność międzysesyjna, z powodu braku owych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz trudnościach w zdobywaniu ich drogą formalno-urzędową. Brana pod uwagę oraz odpowiednio punktowana była aktywność wnosząca realne zmiany, faktycznie kształtująca otaczającą nas rzeczywistość, realizująca interes obywatelski, poprawiająca funkcjonowanie administracji oraz polepszająca życie społeczności. Stąd mogą wystąpić rozbieżności między danymi znajdującymi się w protokołach, a naszym rankingiem.
Niestety ze względu na komplikacje natury technicznej ranking gminy Janów, jako jedyny, ukaże się z pewnym opóźnieniem.

Link: Kliknij tutaj

Piotr Wołoch