Walne zebranie

Dnia 18 lutego odbyło się walne zebranie w naszym oddziale. Podczas zebrania z funkcji prezesa oddziału zrezygnował Dominik Pyka, co skutkowało wyborem nowego zarządu.

Nowy zarząd:

Dominik Śpiewak – Prezes oddziału
Karol Osuchowski – Wiceprezes oddziału
Magdalena Klimaszewska – Skarbnik oddziału
Kamil Tyrek – Sekretarz oddziału
Łukasz Najman – Członek zarządu

W składzie Komisji Skrutacyjnej znaleźli się:

Magdalena Klimaszewska Kamila Leszczyńska

Protokolantem zebrania był Karol Osuchowski.